Imagine copertă

INFORMAŢII DESPRE AMENINŢĂRI ŞI MENŢINEREA CONTROLULUI ÎNTR-UN MEDIU CONFLICTUAL MODERN

Sorin TOPOR

Abstract


Lucrarea mea îşi propune prezentarea unui punct de vedere privind modul de percepţie a două concepte, adesea discutate în mediile academice şi nu numai, anume cel de „sistemele informaţionale” şi cel de „sistemele informatice”. Am încercat, ca pe baza unui studiu a mai multor lucrări să propuneri o noua viziune a acestor concepte care, în prezent, suportă o multitudine de mutaţii datorate noilor descoperi ştiinţifice şi a implementărilor tehnologice.
Apreciem ca motivaţie pentru elaborarea unei astfel de lucrări, necesitatea clarificării conţinutului acestor două concepte, care, în concepţia noastră sunt complementare. În funcţie de situaţie acestea pot fi în relaţii de integrare, prin care informatica intră în mediul informaţional, sau manageriale în care informatica cere informaţii pentru dezvoltarea tehnologiilor sale. Astfel se justifică apariţia de noi concepte, unul dintre acestea fiind cunoscut sub denumirea de „informaţii despre ameninţare” („threat intelligence”).

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


*** https://www.techopedia.com vizitat la data de 20.07.2018

*** Cybergym Europe, https://www.cybergymeurope.com vizitat la 27.09.2018

*** Raportul Butler „Review of Intelligence on Weapons of Mass Destruction: Implementation of its conclusions”, la adresa https://assets.publishing.service.gov.uk accesat la data de 02.06.2018

Anton, Mihail, Sociocybernetics: Challanges and perspectives for the cyber security and cyber defence, în International Scientific Conference Strategies XXI Jurnal, 2015/2, vol 3

Beligan, Daniel; Roceanu, Ion; Bărbieru, Dragoş; Radu, Cătălin, Features of using serious games in military education and training, în eLearning & Software for Education, 2013, Issue 2.

Dinu, Mihai-Ştefan, Strategic intelligence and national security, International Scientific Conference „Strategies XXI”, vol. 3, „Carol I” National Defence University Publishing House, 2014.

Şuşnea, Elena, Tehnici avansate data mining utilizate în sistemele informatice inteligente pentru asistarea deciziilor, Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Volumul 4, 2018.

Topor, Sorin. The Rol of Forecast and Initiatives in Decision Elaboration for Activities Specific to a Complex Information Operational Environment, în Teodor Funzeti and Marinel – Adi Mustaţă (editors), Science in the Mirror, Toward a New Method of Paradigm Comparison, Editions du Tricorne, Geneva, Switzerland, 2012.

Topor, Sorin; Calin, Ion; Nitu, Costinel; Crăciun, Draga-Nicola. Despre informaţii şi sisteme informaţionale militare. Bucureşti, Editura Bren, 2008.

Turcu, Dănuţ, Florin Spârlu, Mobile software for enhancing cyberculture, The 14th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest, April 19-20, 2018.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com