Imagine copertă

ROLUL SPECIALISTULUI ÎN EDUCAȚIE FIZICĂ MILITARĂ ÎN PROCESUL DE PREGĂTIRE AL MILITARILOR

Maximilian-Paul TOFAN

Abstract


Activitatea specialistului în educație fizică militară (ofițer/subofițer cu educația fizică, profesor/instructor, instructor sportiv, antrenor) este deosebit de complexă. Specialistul realizează programe de pregătire, în concordanţă cu nivelul dezvoltării motrice a grupului şi cu misiunile pe care acesta urmează să le îndeplinească.
Probabil, cea mai importantă atribuție a funcției pe care o are specialistul în educație fizică militară o constituie cunoașterea situaţiei stării fizice individuale a militarilor. Împreună cu medicul recomandă cele mai eficiente programe și mijloace pentru prevenirea și combaterea deficiențelor. O pregătire fizică optimă asigură suportul fizic și psihic necesar celorlalte categorii de pregătire, iar rolul cel mai important în această direcție îl are specialistul în educație fizică militară.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Andrei Ion, Teza de doctorat, Influenţa educaţiei fizice şi sportului asupra capacităţii operaţionale a structurilor militare, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, București, 2009.

SMG/PF – 7.1., Regulamentul Educaţiei Fizice Militare, București, 2012.

SMG/PF – 3.8./2003 – Instrucţiuni privind managementul activităţii sportive în Armata României.

SMG 30/2016 – Concepţia de educaţie fizică şi sport în armata României.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com