Imagine copertă

INFRASTRUCTURILE CIBERNETICE SPECIFICE SECTORULUI TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI

Petrișor PĂTRAȘCU

Abstract


Dezvoltarea noilor tehnologii, în concordanță cu expansiunea spațiului cibernetic, a condus la nenumărate beneficii atât pentru organizații, cât și pentru oameni. Accesul nelimitat la rețeaua Internet, serviciile oferite de către aceasta, precum și multitudinea noilor dispozitive au crescut considerabil numărul de utilizatori din întreaga lume. Totodată, aceste beneficii au atras după ele și dezavantaje, din partea unor persoane rău intenționate, în urma dezvoltării tehnicilor de atacuri cibernetice. Astfel, infrastructurile cibernetice, ca părți de bază ale sectorului tehnologiei informației, au devenit mijloace de exploatare pentru ambele părți. De asemenea, odată cu apariția, construcția și dezvoltarea infrastructurilor cibernetice, a crescut și numărul solicitărilor de specialiști în domeniul IT, în special, pe linie de producție, de comercializare, de gestionare și de securitate.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


*** Hotărârea Guvernului nr. 271/2013, Strategia de securitate cibernetică a României.

*** Talinn Manual 2.0, Cambridge University Press, 2017.

Alexandrescu G., Boaru G., Alexandrescu C., Sisteme informaţionale pentru management, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I“, Bucureşti, 2012.

Baltac V., Lumea digitală: concepte esențiale, Excel XXI Books, Bucureşti, 2015.

Elliot J., Simon W.L., The Steve Jobs way: iLeadership for a new generation, Editura Publica, București, 2011.

Stallings W., Operating Systems: Internals and Design principles, 7th. ed., Prentice Hall, 2012.

Silberschatz A., Galvin P.B., Gagne G., Operating System Concepts, 9th edition, 2013.

Tanenbaum A.S., Bos H., Modern Operating System, 4th edition, Pearson Prentice Hall, 2015.

Tanenbaum A.S., Wetherall D.J., Computer networks, 5th edition, Prentice Hall, 2011.

Turcu D., Securitatea informațiilor, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2014.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com