LOGO BANNER

INVESTEŞTE ÎN OAMENI! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie 1.5: „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării” 
Titlul proiectului: „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile „Ştiinţe  militare”, „Securitate şi informaţii” şi „Ordine publică şi siguranţă naţională” – Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”
ID proiect: POSDRU/159/1.5/S/138822
Beneficiar: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

 Oferte de munca

 

 27.04.2015 - Rezultat concurs pentru ocuparea unui post de expert pe termen scurt   ->Detalii...


 21.04.2015 - Rezultat concurs pentru ocuparea a 2 posturi de expert pe termen scurt   ->Detalii...


 17.04.2015 - Concurs pentru ocuparea unui post de expert pe termen scurt   ->Detalii...


 07.04.2015 - Concurs pentru ocuparea a 2 posturi de expert pe termen scurt   ->Detalii...


 25.03.2015 - Rezultat concurs pentru ocuparea unui post de expert pe termen scurt   ->Detalii...


 25.03.2015 - Rezultat concurs pentru ocuparea a 2 posturi de expert pe termen scurt   ->Detalii...


 11.03.2015 - Concurs pentru ocuparea unui post de expert pe termen scurt   ->Detalii...


 09.03.2015 - Concurs pentru ocuparea a 2 posturi de expert pe termen scurt   ->Detalii...


 06.02.2015 - Rezultat concurs pentru ocuparea a 2 posturi de expert pe termen scurt   ->Detalii...


 03.02.2015 - Rezultat concurs pentru ocuparea a 8 posturi de expert pe termen scurt   ->Detalii...


 02.02.2015 - Concurs pentru ocuparea a 2 posturi de expert pe termen scurt   ->Detalii...


 26.01.2015 - Concurs pentru ocuparea a 8 posturi de expert pe termen scurt   ->Detalii...


 26.01.2015 - Rezultat concurs pentru ocuparea unui post de expert pe termen scurt   ->Detalii...


 09.01.2015 - Concurs pentru ocuparea unui post de expert pe termen scurt   ->Detalii...


 06.01.2015 - Rezultat concurs pentru ocuparea unui post de expert pe termen scurt   ->Detalii...


 23.12.2014 - Rezultat concurs pentru ocuparea a 15 posturi de expert pe termen scurt   ->Detalii...


 19.12.2014 - Rezultat concurs pentru ocuparea unui post de expert pe termen scurt   ->Detalii...


 16.12.2014 - Concurs pentru ocuparea unui post de expert pe termen scurt   ->Detalii...


 12.12.2014 - Concurs pentru ocuparea a 15 posturi de expert pe termen scurt   ->Detalii...


 11.12.2014 - Concurs pentru ocuparea unui post de expert pe termen scurt - Administrator sistem buletin online   ->Detalii...


 09.12.2014 - Rezultat concurs pentru ocuparea a 4 posturi de expert pe termen scurt ->Detalii...


 27.11.2014 - Concurs pentru ocuparea a 4 posturi de expert pe termen scurt - Expert ştiinţific   ->Detalii...


 25.11.2014 - Rezultat concurs pentru ocuparea a 3 posturi de expert pe termen scurt ->Detalii...


 11.11.2014 - Concurs pentru ocuparea a 3 posturi de expert pe termen scurt - Expert ştiinţific pentru dezvoltarea de conţinut educaţional în domeniul securitate cibernetică; Expert ştiinţific pentru dezvoltarea de conţinut educaţional în managementul proiectelor cu finanţare europeană; Expert ştiinţific pentru dezvoltarea de conţinut educaţional în domeniul medicina muncii- condiţii speciale şi extreme în domeniul militar  ->Detalii...


 14.10.2014 - Rezultat concurs pentru ocuparea unui post de expert pe termen scurt - Operator foto-video ->Detalii... 


 08.10.2014 - Concurs pentru ocuparea unui post de expert pe termen scurt - Operator foto-video ->Detalii... 


 06.10.2014 - Rezultatul concursului pentru ocuparea posturilor de expert pe termen scurt în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822 ->Detalii... 


 24.09.2014 - Concurs pentru ocuparea unui post de expert pe termen scurt - Expert ştiinţific - PSYOPS  în sprijinul operaţiilor, altele decât războiul, reconstrucţie şi post conflict ->Detalii... 


 24.09.2014 - Concurs pentru ocuparea unui post de expert pe termen scurt - Expert ştiinţific - managementul situaţiilor de criză sub mandate ONU ->Detalii...


 20.09.2014 - Rezultatul concursului de dosare pentru ocuparea postului - ETS  Expert IT în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822  ->Detalii... 


 10.09.2014 - Concurs pentru ocuparea unui post de expert pe termen scurt - Expert IT  ->Detalii...


 04.09.2014 - Rezultatul concursului de dosare pentru ocuparea posturilor - ETS - profesor pentru evaluarea şi testarea cunoştinţelor la limba engleză  în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822 ->Detalii... 


 04.09.2014 - Grila de evaluare a  dosarelor de concurs pentru ocuparea posturilor de ETS - profesor pentru evaluarea şi testarea cunoştinţelor la limba engleză  în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822 ->Detalii... 


 25.08.2014 - Concurs pentru ocuparea a 2 posturi de  expert pe termen scurt - profesor pentru evaluarea şi testarea la  limba engleză.  ->Detalii...


 31.06.2014Rezultatul concursului pentru ocuparea postului ETS Expert IT- dezvoltare implementare-soluţie de management a activităţilor proiectului în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822.  ->Detalii... 


 31.06.2014 Rezultatul concursului pentru ocuparea postului ETS  Expert ştiinţific în domeniul afacerilor militare - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822.  ->Detalii... 


 31.06.2014 Rezultatul concursului pentru ocuparea postului ETS  Redactor şef în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822.  ->Detalii... 


 31.06.2014 Rezultatul concursului pentru ocuparea postului ETS  Secretar general de redacţie în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822.  ->Detalii... 


 25.06.2014 - Concurs pentru ocuparea unui post de expert pe termen scurt - Expert IT - dezvoltare implementare-soluţie de management a activităţilor proiectului.  ->Detalii...


 24.06.2014 - Concurs pentru ocuparea unui post de  expert pe termen scurt - Redactor şef.  ->Detalii...


 24.06.2014 - Concurs pentru ocuparea unui post de expert pe termen scurt  - Secretar general de redacţie.  ->Detalii...


 24.06.2014 - Concurs pentru ocuparea unui post de expert pe termen scurt - Expert ştiinţific în domeniul afacerilor militare - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.  ->Detalii...


 06.06.2014 - Rezultatul concursului pentru ocuparea postului ETS  pentru proiectarea şi realizarea în formă grafică şi electronică a siglei şi pachetului de identitate vizuală a proietului - în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822.  ->Detalii... 


 06.2014 - Rezultatul concursului pentru ocuparea posturilor de asistenţi coordonare în cadrul proiectului „Reţea Transnaţională de Management Integrat al Cercetării Doctorale şi Postdoctorale Inteligente în Domeniile “Ştiinţe Militare”, “Securitate şi Informaţii” şi “Ordine Publică şi Siguranţă Naţională” - Program de Formare Continuă a Cercetătorilor de Elită –“ SmartSPODAS”.  ->Detalii...


 06.2014 - Concurs pentru ocuparea unui post de expert pe termen scurt - pentru proiectarea şi realizarea în formă grafică şi electronică a siglei şi pachetului de identitate vizuală a proietului.  ->Detalii...


 23.05.2014 - Concurs pentru ocuparea posturilor de asistenti de coordonare.  ->Detalii... 

 

Vizitatori

Today16
Yesterday21
This week80
This month271
Total38673

Thursday, 13 December 2018 18:40

Who Is Online

Guests : One guest online Members : No members online