LOGO BANNER

INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.5: „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile „Ştiinţe  militare”, „Securitate şi informaţii” şi „Ordine publică şi siguranţă naţională” – Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”
ID proiect: POSDRU/159/1.5/S/138822
Beneficiar: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

 Informatii doctoranzi si postdoctoranzi

 

 20.05.2015 update 09.06.2015 - Planificarea susţinerii raportului final de cercetare postdoctorală, de către cercetătorii postdoctorali/Proiect SmartSPODAS, în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822   ->Detalii...


 26.03.2015 - Tabel nominal cu candidaţii de la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, declaraţi „ADMIS” la selecţia organizată în vederea participării la vizita de studii de la Colegiul de Apărare Stockholm-Suedia, din 03-09.05.2015, în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822   ->Detalii...


 20.03.2015 - Lista cu candidaţi de la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” înscrişi pentru vizita de studii de la Colegiul de Apărare Stockholm-Suedia, din 03-09.05.2015, în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822   ->Detalii...


 25.02.2015 - Anunt privind calendarul activităţilor pentru selecţia candidaţilor pentru stagiul de pregătire de la Colegiul de Apărare din STOCKHOLM-Suedia din 03-09.05.2015, în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822   ->Detalii...


 11.02.2015 - Tabel nominal cu candidaţii de la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, declaraţi „ADMIS” la selecţia organizată în vederea participării la vizita de documentare la instituţiile euroatlantice de la Bruxelles, Belgia, din 15-21.03.2015, în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822   ->Detalii...


 06.02.2015 - Lista cu candidatii de la Universitatea Natională de Apărare „Carol I” înscrisi pentru vizita de documentare la institutiile euroatlantice de la Bruxelles, Belgia, din 15-21.03.2015, în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822   ->Detalii...


 05.02.2015 - Anunt privind modificarea calendarului de desfăşurare a activităţilor din cadrul selectiei candidatilor pentru vizita de documentare la instituţiile euroatlantice de la Bruxelles, Belgia, din 15-21.03.2015, în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822   ->Detalii...


 28.01.2015 - Rezultatul concursului de admitere in vederea participarii partenerului 1, Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza”, la vizita de studiu de la  Bruxelles/Belgia din perioada 22-28.03.2015 în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822   ->Detalii...


 05.01.2015 - Anunt privind calendarul activitatilor pentru selectia candidatilor pentru vizita de documentare la institutiile euroatlantice de la Bruxelles, Belgia din 15-21.03.2015 în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822   ->Detalii... 


 18.11.2014 - Regulamentul organizării şi funcţionării cercetării ştiinţifice la nivelul studiilor doctorale în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822   ->Detalii... 


 18.11.2014 - Metodologia de acordare/finanţare, monitorizare, evaluare şi raportare pentru bursele doctorale şi postdoctorale oferite în ţară şi străinătate, precum şi de susţinere financiară pentru publicarea de articole şi participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822   ->Detalii... 


 18.11.2014 - Gidul de etica a cercetării ştiinţifice interdisciplinare în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822   ->Detalii... 


 18.11.2014 - Regulamentul de organizare si funcţionare a studiilor doctorale interdisciplinare transnaţionale în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822   ->Detalii... 


 21.10.2014 - Programul vizitei de informare documentare al doctoranzilor si post doctoranzilor din cadrul proiectului la Centrul European de Studii de Securitate George C. Marshall, din perioada 21 - 25.10.2014  ->Detalii... 


 02.10.2014 - Comunicat 2 Octombrie 2014  ->Detalii... 


 16.09.2014 - Tabel centralizator cu doctoranzii şi postdoctoranzii bursieri în vederea participării la mobilităţi în perioada 21-25.10.2014  în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822 ->Detalii... 


 15.09.2014 - Lista cu candidatii de la UNAp declaraţi „ADMIS” pentru vizita de studiu la Garmisch Partenkirchen, Germania  în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822 ->Detalii... 


 10.09.2014 - Lista cu candidatii de la UNAp inscrisi pentru vizita de studiu la Garmisch Partenkirchen, Germania  în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822 ->Detalii...


 02.09.2014 - ”Academia de Politie ”Alexandru Ioan Cuza” - P1 în proiect publică anuntul privind calendarul activităţilor pentru selecţia candidaţilor pentru vizita de studiu la George C. Marshall European Center for Security Studies - Garmisch Partenkirchen, Germania  în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822 ->Detalii... 


 02.09.2014 - ”Academia de Politie ”Alexandru Ioan Cuza” - P1 în proiect publică regulamentul de organizare şi desfăşurare  a mobilităţilor doctorale şi postdoctorale în ţară şi străinătate în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822 ->Detalii... 


 26.08.2014 - Anunt privind selectia candidatilor pentru vizita de studiu din luna octombrie în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822 ->Detalii... 


 25.08.2014 - REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare  a mobilităţilor doctorale şi postdoctorale în ţară şi străinătate în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822 ->Detalii...


 10.07.2014 - REGULAMENTUL de organizare si funcţionare a studiilor postdoctorale interdisciplinare transnaţionale în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822 ->Detalii...


 30.06.2014 - Lista contestatiilor primite in urma desfasurarii selectiei candidatilor pentru burse de studii postdoctorale ->Detalii...


 30.06.2014 - Tabel nominal cu rezultatele finale ale selectiei candidatilor pentru burse de studii postdoctorale.  ->Detalii...


 27.06.2014 - Anunţ privind depunerea contestaţiilor->Detalii...


 27.06.2014 - Tabel nominal cu rezultatele obţinute de candidaţi la selecţia pentru burse de studii postdoctorale în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822.  ->Detalii...


 24.06.2014 - MODIFICARE LA PLANIFICAREA PE ZILE  A CANDIDAŢILOR  ÎNSCRISI  LA STUDII POSTDOCTORALE, ÎN VEDEREA SUSŢINERII PROIECTULUI DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ / "SmartSPODAS".  ->Detalii...


 23.06.2014 - PLANIFICAREA PE ZILE  A CANDIDAŢILOR  ÎNSCRISI  LA STUDII POSTDOCTORALE, ÎN VEDEREA SUSŢINERII PROIECTULUI DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ. (anuntul a fost revizuit in data de 24.06.2014)


 20.06.2014 - Lista cu candidati pentru ocuparea locurilor pentru burse post-doctorat în cadrul proiectului „SmartSPODAS”/POSTDOCTORAT. -> Detalii...


 16.06.2014 - Anunt privind concursul de selectie a cercetatorilor postdoctorali in cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822 (revizuit 16.06.2014). -> Detalii...


 16.06.2014 - Anunt pentru selectia candidatilor pentru o bursa doctorala. -> Detalii...


 16.06.2014 - Metodologie de selectie a cercetatorilor postdoctorali in cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822 (revizuit 16.06.2014). -> Detalii...


 13.06.2014 - Modificarea condiţiilor de eligibilitate stiinţifică, din ”Anunţul privind concursul de selecţie a cercetătorilor postdoctorali” -> Detalii...


 06.2014 - Anunt privind modificarea eligibilitătii candidaţilor pentru bursele postdoctorale în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822. Sunt eligibili pentru obtinerea burselor de cercetare post – doctorat cei care deţin titlul ştiinţific de doctor conform diplomei de doctor obţinută după data de 01.08.2009, în România sau în străinătate, fără restricţii privind domeniul în care au obţinut titlul de doctor. Se elimină astfel prevederile art.3, litera c, din Metodologia de selectie, precum si prevederile art.2 lit.c din Anuntul privind concursul de selectie.


 06.2014 - Anunt privind programul pentru depunerea dosarelor candidaţilor pentru bursele postdoctorale în cadrul proiectului  POSDRU/159/1.5/S/138822.  -> Detalii...


 06.2014 - Cerinţele minime pentru bursieri post-doctorat bursa post doctorat se acordă în urma unei competiţii ştiinţifice acelora care demonstrează că pot aduce o contribuţie majoră cercetării ştiinţifice în domeniul domeniul stiinte militare, informaţii si securitate, ordine publica şi siguranţă naţională.  -> Detalii...


 06.2014 - Anunt privind concursul de selecţie a cercetătorilor postdoctorali în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822.  -> Detalii...


 06.2014 - METODOLOGIA DE SELECTIE a doctoranzilor sprijiniti în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822.  -> Detalii...


 06.2014 - METODOLOGIA DE SELECTIE a cercetătorilor postdoctorali în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822.   -> Detalii...


 06.2014 - Rezultate concurs doctoranzi - Universitatea Nationala de Aparare "Carol I".  -> Detalii...


 06.2014 - Rezultate concurs doctoranzi - Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza".  -> Detalii...

  

 

 

Vizitatori

Today14
Yesterday19
This week139
This month413
Total39471

Sunday, 20 January 2019 15:06

Who Is Online

Guests : 4 guests online Members : No members online