LOGO BANNER

INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.5: „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile „Ştiinţe  militare”, „Securitate şi informaţii” şi „Ordine publică şi siguranţă naţională” – Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”
ID proiect: POSDRU/159/1.5/S/138822
Beneficiar: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

 Parteneri

 

 Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” (Beneficiar)

Universitatea a fost fondată în anul 1889, de către generalul Ştefan Fălcoianu, fiind a şasea scoală de stat major din Europa, alături de cele din Berlin, Viena, Paris, Torino şi Bruxelles, având iniţial numele de "Şcoala Superioară de Război".

Influenţele franceză, germană şi sovietică şi-au făcut simţite prezenţa în procesul de pregătire în cadrul acestei instituţii. "LABOR IMPROBUS OMNIA VINCIT" - Munca stăruitoare învinge întotdeauna! Acesta este motto-ul care a stat la baza educării şi pregătirii a unui numar foarte mare de ofiţeri din toate categoriile de forţe armate, de la înfiinţare şi până în prezent.

Învăţământul în Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" asigură o pregătire completă şi complexă menită să consolideze instrumentarul ştiinţific şi metodologia necesară utilizării superioare a principiilor şi normelor acţiunii şi conducerii militare de nivel tactic interarme, operativ şi strategic în timp de pace, criză şi război.

Investiţia în educaţie are efecte pe termen lung iar principiul e valabil şi pentru domeniul securităţii şi apărării naţionale.

Prestigioasă instituţie de învăţământ, cercetare şi cultură, Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" oferă numeroase programe de studii la mai multe niveluri şi forme de pregătire universitară : programe de doctorat, programe de masterat, programe de licenţă, specializări de învăţământ deschis la distanţă, precum si alte cursuri de perfecţionare.

 http://www.unap.ro/index.php/ro/


 

 Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” (Partener 1)

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” are o experienţă consistentă ca I.OS.U.D., în cadrul său fiind organizate două şcoli doctorale: „Drept” şi „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională”. Şcoala doctorală de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională a fost constituită în anul 2002, în prezent în cadrul şcolii fiind înmatriculaţi peste 150 doctoranzi, sub coordonarea a 14 conducători de doctorat cu o bogată experienţă profesională şi cu performanţe ştiinţifice relevente în domeniu. Pe lângă Şcoala Doctorală, cu finanţare printr-un proiectPOSDCA a fost creat Centrul de Cercetare ştiinţifică, care sprijină atât cercetarea din Şcoala Doctorală, cât şi din facultăţile Academiei.

 http://www.academiadepolitie.ro/


 

 Asociatia Centrul de Prevenire a Conflictelor & Early Warning (Partener 2)

Centrul de Prevenire a Conflictelor și Early Warning (CPC-EW) este o organizație nonguvernamentală și nonprofit ce are ca principal obiectiv cercetarea în domeniul relațiilor internaționale, managementul crizelor, avetizarea timpurie si prevenirea conflictelor. Centrul are filiale in diverse state (Georgia, Ukraina, Republica Moldova) precum și o activitate bogată la nivel internațional. Principalele programe dezvoltate se axează pe doua linii de studiu: In primul rând, problematica Euro-Atlantica cu o atentie sporita asupra NATO – cercetare, studii, politici si strategii de securitate. In al doilea rând, prin proiectele derulate Centrul acoperă palierul de analiză de conflict si decizie in criza, cu preponderenta în spatiul post-sovietic, dar având deschidere către zone cu o dinamică ce reclamă atenție sporită – Orientul Mijlociu, Africa de Nord, Asia Centrală, America Latină.

 http://cpc-ew.ro/new_formula/


 Institutul Regal de Studii Strategice – CRISMART, Suedia (Partener 3)

CRISMART este o parte a Colegiului Naţional de Apărare al Suediei şi înglobează competenţe şi cunoaştere despre crisis management naţional şi internaţional. Creează legături între practicieni şi cercetători având drept scop întărirea capabilităţilor de crisis management. Centrul are în portofoliu peste 24 de ani de cercetare şi training în domeniul managementului crizelor şi construirea unei reţele înternaţionale de peste 100 de analişti în mai bine de 10 state, specializaţi în decizia în criză.

 http://www.fhs.se/sv/forskning/centrumbildningar-och-forskningsprogram/crismart/om/

 

Vizitatori

Today14
Yesterday19
This week139
This month413
Total39471

Sunday, 20 January 2019 14:36

Who Is Online

Guests : One guest online Members : No members online