LOGO BANNER

INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.5: „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile „Ştiinţe  militare”, „Securitate şi informaţii” şi „Ordine publică şi siguranţă naţională” – Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”
ID proiect: POSDRU/159/1.5/S/138822
Beneficiar: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

 Obiectivele proiectului

 

Obiectivul principal al proiectului SmartSPODAS este acela de a promova dezvoltarea resurselor umane pentru cercetare, prin atragerea şi îndrumarea doctoranzilor şi a doctorilor în activităţi de cercetare ştiinţifică specifice. În acest sens avem în vedere dezvoltarea unui mecanism complex, durabil şi sustenabil de formare şi perfecţionare a resurselor umane pentru cercetarea de excelenţă în domeniile “ştiinţe militare”, „securitate şi informaţii” şi „ordine publică şi siguranţă naţională” prin atragerea şi îndrumarea doctoranzilor şi a doctorilor în activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul unor programe doctorale şi post-doctorale complexe, interdisciplinare şi transnaţionale, integrate în contextul cercetării ştiinţifice de nivel european.

Îndeplinirea obiectivului stabilit va avea efecte pe termen mediu şi lung prin formarea resurselor umane performante, înalt-calificate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare inovare durabilă. Prin rezultatele obţinute proiectul va contribui direct şi indirect la satisfacerea necesităţilor actuale de securitate, apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a societăţii noastre, şi la integrarea cercetării ştiinţifice româneşti de profil în contextul cercetării ştiinţifice europene.

Pentru realizarea acestui deziderat SmartSPODAS propune implementarea unui mecanism instituţional modern şi sustenabil care, în contextul operaţionalizării rutelor de învăţare pe tot parcursul vieţii, va amplifica beneficiile proiectului pe termen mediu şi lung prin orientarea cercetării ştiinţifice către domenii interdisciplinare, realizarea de parteneriate cu instituţii europene de profil recunoscute şi promovarea unor programe de cercetare doctorală şi postdoctorală durabile. Acestea se bazează pe transfer de expertiză externă, mobilităţi naţionale şi transnaţionale, sprijin instituţional, financiar şi logistic consistent menite să motiveze implicarea doctoranzilor şi a doctorilor în cariera de cercetare doctorală şi post-doctorală de profil.

Pe de altă parte acest mecanism va facilita atât accesul specialiştilor cât şi a publicului larg la rezultatele cercetărilor interdisciplinare realizate în ariile tematice propuse de proiectul SmartSPODAS. Prin implementarea acestui proiect, Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” îşi propune ca, împreună cu partenerii (Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, Centrul de Prevenire a Conflictelor şi Early Warning (CPC-EW)  şi Institutul Regal de Studii Strategice – CRISMART, Suedia), să crească competitivitatea cercetării prin formarea calitativ superioară a resursei umane şi valorificarea pe măsură a rezultatelor cercetării, să dezvolte noi tehnologii cu caracter inter- şi trans-disciplinar şi să stimuleze transferul tehnologic, de “know-how”.

De asemenea, partenerii îşi propun sa stimuleze aplicabilitatea acestor cercetări, să formeze şi să dezvolte abilităţi manageriale pentru cercetători, să crească gradul de adaptabilitate al cercetătorilor prin mobilitate şi promovarea schimburilor naţionale şi internaţionale, să ofere stagii de formare în ţară şi în străinătate cu stimularea cercetării în echipe mixte.

În plus, partenerii vor crea o platformă on-line ca mecanism de cooperare durabilă care să asigure sustenabilitatea programelor de cercetare SmartSPODAS propuse, dezvoltarea acestora, şi ulterior identificarea altora noi.

o Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro/

 

Vizitatori

Today15
Yesterday19
This week140
This month414
Total39472

Sunday, 20 January 2019 16:02

Who Is Online

Guests : 3 guests online Members : No members online