LOGO BANNER

INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.5: „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile „Ştiinţe militare”, „Securitate şi informaţii” şi „Ordine publică şi siguranţă naţională” – Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”
ID proiect: POSDRU/159/1.5/S/138822
Beneficiar: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Echipa

 

Universitatea Nationala de Aparare Carol I

 

 

Nume şi prenume

Funcţia ocupată în proiect

Ehipa de management

Roceanu Ion

Manager de proiect

Enache Doru

Expert contabil

Răduică Sorina

Consilier juridic

Popa Doru

Responsabil achizitii publice

Stămescu Anghel (externalizat)

Responsabil financiar

Experti pe termen lung

 

Pînzariu Sorin

Expert educaţional 1 –Coordonator stiintific grup tintă doctorat si cadru metodologic

Săcuiu Adrian

Expert educaţional 2 – elaborarea, monitorizarea, analiza si evaluarea implementării cadrului metodologic studii doctorale si postdoctorale

Panait Ioana

Expert educational 3 – monitorizare activitate stiintifică si publicistică

Moisescu Gabriel-Florin

Expert afaceri militare 1– Tutore cercetare avansată multidisciplinară în domeniul managementului securitătii contemporane si coordonator program dezvoltare institutională

Crăciun Ioan

Expert securitate 1-Coordonator stiintific grup tintă postdoctorat

Plesanu Toma

Expert afaceri militare 2 – Director de program: Cercetare avansată multidisciplinară a fenomenului militar contemporan

Minculete Gheorghe

Expert afaceri militare 3 – Tutore cercetare avansată multidisciplinară în afaceri militare contemporane

Dumitru Daniel

Expert securitate 2 – Director de program: Cercetare avansată multidisciplinară în securitate si apărare natională

Deaconu Gheorghe

Expert securitate 3 – Tutore cercetare avansată multidisciplinară în teoria securitătii nationale

Alexandrescu Gelu

Expert afaceri militare 4 – Tutore cercetare avansată multidisciplinară în analiza conflictelor contemporane

Chiorcea Ion

Expert afaceri militare 5 – Tutore cercetare avansată multidisciplinară în strategie militară

Sarcinschi Alexandra

Expert securitate 4 – Tutore cercetare avansată multidisciplinară în studii de securitate

Deac Ioan

Expert securitate 5 – Tutore cercetare avansată multidisciplinară în cultura de securitate

Bucinschi Vasile

Expert afaceri militare 6 – Tutore cercetare avansată multidisciplinară în domeniul managementului spatiului aerian

Buta Viorel

Expert afaceri militare 7 – Tutore cercetare avansată multidisciplinară în domeniul managementului resurselor apărării si securitătii

Romanoschi Constantin

Expert securitate 6 – Tutore cercetare avansată intelligence si securitate

Anton Stan

Expert educational 4 – Politici si strategii educationale NATO si UE în domeniul securitătii

Ulmet Luiza Andreea

Expert comunicare 1 pentru media, promovare si relatii publice

Radu Cătălin

Expert comunicare 2 pentru comunicare în mediul virtual si relatii internationale

Ştefănescu Iustinian

Expert IT – Dezvoltare portal proiect

Dobrescu Gabriel

Expert IT – Dezvoltare platformă online SmartSPODAS

Bogătoiu Marian

Expert IT – Dezvoltare infrastructură hardware si retea

Cruceru Valerică

Expert monitorizare indicatori doctorat si postdoctorat si verificare antiplagiat

Iordache Gheorghe

Expert securitate si protectia datelor

Manea Valentin

Expert etică în cercetarea stiintifică prin doctorat si post-doctorat si asigurarea calitătii

Brînzea Paul

Expert implementare CO

Munteanu Gabriela

Expert implementare 2 – burse doctorat si post doctorat

Călina Ana Maria Ioana

Expert organizare manifestări stiintifice

Boca Elena

Expert IT pentru prelucrare date si gestionare ACTION WEB

Mîndrican Laura

Redactor sef revista online

Bălan Luminita

Expert biblioteconmie serviciu on-line

Stanescu Ioana Andreea

Expert IT scenarii si jocuri de razboi bazate pe Serious Games

Chircorian Gabriela

Expert digitalizare, formalizare si standardizare continut educational online

Ioniţescu Sorin

Expert IT - dezvoltare si mentenanta platforma integrata pentru managementul implementarii

 

 


 

Partener 1: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

 

 

Nume şi prenume

Funcţia ocupată în proiect

Experti pe termen lung

Neagu Aurel

Expert educaţional 4

Cavaropol Dan Victor

Expert afaceri interne 1

Tical George Marius

Expert afaceri interne 3

Prună Stefan

Expert afaceri interne 4

Tamas Remus Daniel

Expert implementare

 


 

Partener 2: Centrul de Prevenire a Conflictelor şi Early Warning (CPC-EW) 

 

 

Nume şi prenume

Funcţia ocupată în proiect

Experti pe termen lung

Chifu Iulian

Expert Gestionarea crizelor 1

Bălăşoiu Narciz

Expert Implementare

Codiţă Cornel

Expert Gestionarea crizelor 2

Voicu Alexandru– Ionuţ

Expert Gestionarea crizelor – Relaţii Internaţionale

Angela Dobrin

Expert Afaceri Interne - Drept international

Frey Carola

Expert Gestionarea Crizelor – Afaceri militare

Diana Bărbuceanu

Expert Gestionarea crizelor – Avertizare timpurie

 


 

Partener 3: Institutul Regal de Studii Strategice - CRISMART

 

 

Nume şi prenume

Funcţia ocupată în proiect

Experti pe termen lung

Greg Simons

Expert transnaţional 1

Stephanie Young

Expert transnaţional 2

Anna Fornstedt

Expert transnaţional 3

 

Vizitatori

Today15
Yesterday19
This week140
This month414
Total39472

Sunday, 20 January 2019 15:53

Who Is Online

Guests : One guest online Members : No members online