LOGO BANNER

INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.5: „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile „Ştiinţe militare”, „Securitate şi informaţii” şi „Ordine publică şi siguranţă naţională” – Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”
ID proiect: POSDRU/159/1.5/S/138822
Beneficiar: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Activitatile proiectului

 

 

 

Nr. activitate

Activitatea

1

Managementul proiectului

2

Proiectarea cadrului de organizare si functionare a studiilor doctorale si postdoctorale interdisciplinare

2.1

Elaborarea,monitorizarea si evaluarea metodologilor, instructiunilor, regulamentelor privind organizarea si functionarea studiilor doctorale si postdoctorale;

2.2

Elaborarea cadrului general si specific privind etica si calitate în cercetarea stiintifică din domeniile securitate, informatii, stiinte militare, sigurantă si oridine publică;

2.3

Verificare antiplagiat

2.4

Definirea cerintelor operationale pentru cercetarea stiintifică avansată prin studii post doctorat

2.5

Dezvoltarea programelor de studii doctorale si postdoctorale cu caracter interdisciplinar si transnational specifice ariilor tematice proiectate

2.6

Generarea curriculei emergente asociate programelor de studii doctorale si postdoctorale propuse de proiectul SmartSPODS

3

Formarea si perfectionarea unui numar de 115 doctoranzi prin programele doctorale interdisciplinare propuse de proiectul SmartSPODAS

3.1

Operationalizarea programelor de studii doctorale cu caracter interdisciplinar si transnational propuse de proiectul SmartSPODAS

3.2

Dezvoltarea cunoasterii in ariile tematice specifice proiectului prin contributia studentilor doctoranzi ( 115burse)

3.3

Monitorizarea activitatii stiintifice si publicistice

4

Formarea si perfectionarea unui numar de 45 doctori prin programele postdoctorale interdisciplinare propuse de proiectul SmartSPODAS

4.1

Operationalizarea programelor de post- doctorat cu caracter interdisciplinar si transnational propuse de proiectul SmartSPODAS

4.2

Dezvoltarea cunoasterii in ariile tematice specifice proiectului prin contributia cercetatorilor postdoctorat ( 48 de burse)

4.3

Monitorizarea activitatii stiintifice si publicistice

4.4

Coordonarea programelor individuale de pregatire ale cercetatorilor post-doctorat

5

Dezvoltarea bazei stiintifice si de documentare in ariile tematice specifice proiectului prin contributia specialistilor pe termne lung si transferul de expertiza intre partenrii SmartSPODS

6

Dezvoltarea cunoasterii in ariile tematice SmartSPODS prin valorificarea potentialului transnational

6.1

Proiectarea cerintelor operationale ale retelei transnationale SmartSPODAS

6.2

Stagii de cercetare

6.3

Stagii informare-documentare mobilitati

7

Elaborarea si implementarea tehnologiei suport IT pentru Platforma on-line SmartSPODAS

7.1

Proiectarea platformei online

7.2

Testarea si implemntarea platformei online

7.3

Realizarea si si conecatrea bazelor de date in reteaua online

8

Informare si publicitate

8.1

Organizarea evenimentelor proiectului ( ateliere, conferinte, scoala de vara, workshop-uri)

8.2

Publicatii tiparite si online

8.3

Strategia de diseminare

8.4

Realizarea si intretinerea unui website dedicat proiectului integrat in platforma online SmartSpodas si coumicarea in mediu virtual (eg facebook)

8.5

Asigurarea vizibilitatii si transparentei proiectului SmartSPODAS prin editarea si distribuirea de brosuri sipliante si prin prezentari si informari in media

9

Promovarea egalitatii de sanse, a dezvoltarii durabile si sustinerea resursei umane performante pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare in domeniile "Stiinte militare", "Securitate si informatii" si "Ordine publica si siguranta nationala"

 

 

Vizitatori

Today15
Yesterday21
This week79
This month270
Total38672

Thursday, 13 December 2018 18:13

Who Is Online

Guests : 2 guests online Members : No members online