LOGO BANNER

INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.5: „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile „Ştiinţe  militare”, „Securitate şi informaţii” şi „Ordine publică şi siguranţă naţională” – Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”
ID proiect: POSDRU/159/1.5/S/138822
Beneficiar: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”


 

 Vizita de informare documentare la Centrul de studii de securitate George C. Marshall (GCMC) – Garmisch-Partenkirchen, Germania

 

Prima vizită de informare-documentare din cadrul Proiectului POSDRU „SmartSPODAS” derulat de Universitatea Naţionala de Aparare ”Carol I” în calitate de beneficiar, a fost organizată în perioada 21-24.10.2014, la Centrul de studii de securitate George C. Marshall (GCMC) – Garmisch-Partenkirchen, Germania.

Astfel, o parte a doctoranzilor şi postdoctoranzilor proiectului SmartSPODAS, cercetatori ai Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” şi ai celor trei parteneri Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Centrul de prevenire a conflictelor şi Early Warning şi Colegiul Naţional de Aparare al Suediei–CRISMART, au beneficiat de formare şi perfecţionare continuă sub directa îndrumare a staffului academic din Centrul Marshall.

Înainte de deschiderea prima prezentare cu tema Corupţia a fost susţinută de prof. univ. dr. Valbona Zeneli, din cadrul Centrului de studii de securitate.

După deschiderea stagiului de pregătire, a avut loc prezentarea programelor academice şi de cercetare ale Centrului Marshall.

Totodată, staff–ul academic al Centrului de studii de securitate George C. Marshall i-a instruit pe cei 31 de cercetători ai Proiectului SmartSPODAS privind modul de accesare şi utilizare a bazelor de date şi a resurselor de cercetare de care dispune centrul.

Vizita a cuprins şi o serie de activităţi de cercetare ştiinţifică individuală şi discuţii cu specialiştii GCMC.

A doua zi au urmat prezentări pe tema Securităţii euroatlantice în regiunea Mării Negre, în acest context dezbătându-se aspecte importante privind Strategia şi Politicile Rusiei, rolul şi răspunsul NATO şi al UE în actualul mediu de securitate, precum şi dinamica securitătii în Caucazul de Sud.

În ultima zi a vizitei, s-a discutat despre Securitatea cibernetică şi provocările cibernetice, iar la final, au fost prezentate concluziile desfăşurării stagiului.

Informaţiile primite pe pacursul celor patru zile vor ajuta, cu siguranţă, la crearea unui mecanism durabil de formare şi perfecţionare a resurselor umane înalt calificate pentru cercetare de excelenţă în domeniile “ştiinţe militare”, „securitate şi informaţii” şi „ordine publică şi siguranţă naţională”, îndrumând doctoranzii şi postdoctoranzii în activităţi de cercetare ştiinţifică în programe complexe, interdisciplinare şi transnaţionale, integrate în contextul cercetării ştiinţifice de nivel european.

 

 

Vizitatori

Today2
Yesterday22
This week2
This month423
Total39481

Monday, 21 January 2019 03:00

Who Is Online

Guests : 3 guests online Members : No members online