LOGO BANNER

INVESTEŞTE ÎN OAMENI! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie 1.5: „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării” 
Titlul proiectului: „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile „Ştiinţe  militare”, „Securitate şi informaţii” şi „Ordine publică şi siguranţă naţională” – Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”
ID proiect: POSDRU/159/1.5/S/138822
Beneficiar: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

 Prezentare

În perioada aprilie 2014 - decembrie 2015, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, în calitate de beneficiar, derulează Proiectul „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile “ştiinţe militare”, “securitate şi informaţii” şi “ordine publică şi siguranţă naţională” - Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – “SmartSPODAS”.

Obiectivul general al proiectului SmartSPODAS este acela de a crea un mecanism complex, durabil şi sustenabil de formare şi perfecţionare a resurselor umane înalt calificate pentru cercetare de excelenţă în domeniile “ştiinţe militare”, „securitate şi informaţii” şi „ordine publică şi siguranţă naţională”, prin atragerea şi îndrumarea doctoranzilor şi a doctorilor în activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul unor programe doctorale şi post-doctorale complexe, interdisciplinare şi transnaţionale, integrate în contextul cercetării ştiinţifice de nivel european.

Proiectul SmartSPODAS este conceput ca un sistem experimental de 4 programe avansate de studii doctorale şi post-doctorale care va contribui la formarea şi perfecţionarea resurselor umane înalt calificate pentru cercetare de excelenţă în domeniile "ştiinţe militare”, „securitate şi informaţii” şi „ordine publică şi siguranţă naţională” şi care va reflecta în sistemul educaţional românesc, promovarea excelenţei şi a valorilor europene în cercetarea ştiinţifică de profil, precum şi la formarea şi consolidarea culturii de securitate ca un factor cheie de dezvoltare pe termen mediu şi lung.

SmartSPODAS se adresează unui grup ţintă de 115 doctoranzi, înmatriculaţi deja în cadrul unor programe doctorale din seriile 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 şi 48 de doctori (în "ştiinţe militare”, „securitate şi informaţii” şi „ordine publică şi siguranţă naţională” dar şi din alte domenii conexe, cu o vechime de maximum 5 ani de la obţinerea titlului de doctor. Valoarea burselor pentru doctoranzi este de 1350 de lei timp de 16 luni, începând cu luna iunie 2014, iar pentru cercetătorii post doctorat de 3000 de lei, pentru 12 luni, începând cu luna august 2014.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Cercetarea-dezvoltarea-inovarea în domeniile “ştiinţe militare”, „securitate şi informaţii” şi „ordine publică şi siguranţă naţională” prin instituţionalizarea şi operaţionalizarea unui sistem permanent şi sustenabil de studii doctorale şi post-doctorale, cu caracter interdisciplinar şi transnaţional.

2. Dezvoltarea şi susţinerea resursei umane performante pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniile “ştiinţe militare”, „securitate şi informaţii” şi „ordine publică şi siguranţă naţională” prin formarea şi perfecţionarea unui număr de 115 doctoranzi şi 48 de doctori în cadrul a 4 programe de studii doctorale şi post-doctorale cu caracter interdisciplinar şi transnaţional ("Managementul Afacerilor Militare”, "Managementul Securităţii Naţionale/Internaţionale”, "Managementul Conflictelor/Crizelor Contemporane” şi "Managementul Afacerilor Interne”) conectate la 8 domenii fundamentale ale cunoaşterii (securitate, ştiinţe militare, administraţie publică, ştiinţe sociale, filozofie, relaţii internaţionale, ştiinţe juridice şi ştiinţele mediului).

3. Crearea şi dezvoltarea unei reţele transnaţionale de valorificare a potenţialului autentic de cercetare de vârf în domeniile “ştiinţe militare”, „securitate şi informaţii” şi „ordine publică şi siguranţă naţională”, ca mecanism de asigurare a vizibilităţii şi transparenţei proiectului şi gestionare, diseminare şi asigurare a sustenabilităţii pe termen lung a rezultatelor acestuia prin implementarea unei platforme on-line/virtuale şi stabilirea protocoalelor de colaborare pe termen lung.

Prin obiectivele propuse, SmartSPODAS este în concordanţă cu obiectivul general al Axei prioritare nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” şi Domeniului major de intervenţie 1.5 “Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării” a POSDRU, care prevede „dezvoltarea rutelor flexibile de învăţare pe tot parcursul vieţii, creşterea accesului la educaţie şi formare prin furnizarea unei educaţii iniţiale si continue moderne si de calitate, incluzând învăţământul superior şi cercetarea”.

Prin derularea acestui proiect, Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” îşi propune ca, împreună cu partenerii (Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, Centrul de Prevenire a Conflictelor şi Early Warning (CPC-EW)  şi Institutul Regal de Studii Strategice – CRISMART, Suedia), să crească competitivitatea cercetării prin formarea calitativ superioară a resursei umane şi valorificarea pe măsură a rezultatelor cercetării, să dezvolte noi tehnologii cu caracter inter- şi trans-disciplinar şi să stimuleze transferul tehnologic, de “know-how”.

Cooperarea Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”, Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” şi Centrului de Prevenire a Conflictelor si Early Warning (CPC-EW) cu Institutul Regal de Studii Strategice - CRISMART, Suedia permite accesul la o metodologie nouă, revoluţionară, la experienţa şi expertiza în domeniu a uneia dintre şcolile majore de studii din lume, în domeniul securităţii şi apărării.

Proiectul SmartSPODAS, finantat  din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, conform contractului POSDRU/159/1.5/S/138822, are o valoarea totală eligibilă de 12 611 902,25, suma nerambursabilă fiind de 12 359 664,21, echivalentă cu 98% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

 o Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro/

 

 

 

 27.11.2015 - Raport posteveniment conferinta de inchidere proiect -> Detalii...

 

Vizitatori

Today19
Yesterday21
This week82
This month356
Total39414

Thursday, 17 January 2019 21:32

Who Is Online

Guests : 10 guests online Members : No members online